Benaming:
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 GENT

Gedelegeerd bestuurder:
Dhr. Koen Oosterlinck

Gemandateerde van het schoolbestuur:
Dhr. Yves Demaertelaere

Congregationele pedagogische begeleiding:
Deze staat als team van pedagogische begeleiders in voor de sector gewoon onderwijs (2,5 tot 20 jaar) met elk een eigen focus.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.