Doel en werking van de ouderraad Sint-Paulus SDW

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die zich op vrijwillige basis willen inzetten om het schoolleven in al zijn aspecten te ondersteunen. Het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school of het verhogen van de betrokkenheid van de ouders bij de school staat hierbij centraal. Dit alles om samen aan het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen te werken.

  • brugfunctie tussen ouders en school: weten ‘wat er leeft’ bij ouders en leerlingen
  • constructieve samenwerking tussen ouders en school bevorderen
  • ontwikkelen van communicatiekanalen en ontmoetingsactiviteiten tussen ouders
  • fondsenwerving ten voordele van de school
  • organiseren van/meewerken aan vormingsavonden

Hoe?

VERGADEREN

De ouderraad komt 5 x per schooljaar samen om vragen, bemerkingen en suggesties van ouders te bespreken met de school. De school informeert op zijn beurt de ouderraad over wat er speelt in de school en bespreekt deze.

WERGROEPEN

Thema’s die zowel door de ouders als door de school belangrijk gevonden worden. Deze thema’s worden verder uitgewerkt in kleine groepjes zoals bijvoorbeeld dag van de leerkracht, verkeer en veiligheid, vormingsavonden, ontmoetingsactiviteiten, jaarlijkse quiz.…

KLASAFGEVAARDIGDEN

Als ouderraad willen we de school helpen in haar netwerking rond communicatie. Door de werking met klasafgevaardigden is er een aanspreekpunt waardoor we dit netwerk voor elke klas trekken en onderhouden. De klasafgevaardigde is met andere woorden de spreekbuis tussen ouderraad/school en alle ouders van de klas en dit in beide richtingen. Op die manier willen we de betrokkenheid levendig houden waarbij samen kan worden ingespeeld op de specifieke behoeften per leerjaar.

HULP

Ondersteunen van activiteiten of taken van of voor de school. Hierbij kan de klasverantwoordelijke initiatief nemen om andere ouders te sensibiliseren voor: helpende handen bij evenementen, assisteren en vervoer van leerlingen bij uitstapjes, enz.

OPBRENGSTEN

Bijdragen of zelf organiseren van evenementen zoals de quiz, koekjesverkoop,…

De opbrengst van deze activiteiten wordt integraal aangewend voor schoolprojecten.
Je kan ons aanspreken, mailen om je mening, vragen, bekommernissen kenbaar te maken.

email: ouderraad.spsdw@gmail.com

Kernteam ouderraad 2020-2021

Voorzitter
Annelies Vermeersch

Ondervoorzitter
Andres Vermeire

Penningmeester
Aagje Pype

Coördinator werkgroepen
Annick Verstraete

Secretaris
Sarah Maschelein

Overdracht voozitterschap

Klasverantwoordelijke

Nest 1/Zonnen
Liesbeth

Nest 2/Wolken

Annelies/Katrien/Sarah

Nest 3/Manen

Mieke/Charlotte

Nest4/Kleine Beren
Karen/Andres

Nest 5/Grote Beren
Charlotte

Nest 6/Raketten
Annick/An

Nest 7/Ufo’s
Steph/Annelies

Nest 8/Mars
Mieke/Magali

Nest 9/Saturnus
Nathalie/Alexandra

Nest 10/Aarde
Dimitri/Sabine

Gemachtigd opzichters

Verantwoordelijke
Virginie De Nolf

Ouders

Virginie De Nolf

Andres Vermeire

Gilber Vermeersch

Katrien Van Bever

Dimitri Cassiers

Annick Verstraeten

Leen Praet

Els Luyten

Saskia Raulo

Aagje Pype

Pol Cools

Mieke Thijsen

An Demedts

 

School

Wim Depoorter

Mieke Debosschere