Doel en werking van de ouderraad Sint-Paulus SDW

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die zich op vrijwillige basis willen inzetten om het schoolleven in al zijn aspecten te ondersteunen. Het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school of het verhogen van de betrokkenheid van de ouders bij de school staat hierbij centraal. Dit alles om samen aan het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen te werken.

  • brugfunctie tussen ouders en school: weten ‘wat er leeft’ bij ouders en leerlingen
  • constructieve samenwerking tussen ouders en school bevorderen
  • ontwikkelen van communicatiekanalen en ontmoetingsactiviteiten tussen ouders
  • fondsenwerving ten voordele van de school
  • organiseren van/meewerken aan vormingsavonden

Hoe?

VERGADEREN

De ouderraad komt 5 x per schooljaar samen om vragen, bemerkingen en suggesties van ouders te bespreken met de school. De school informeert op zijn beurt de ouderraad over wat er speelt in de school en bespreekt deze.

WERGROEPEN

Thema’s die zowel door de ouders als door de school belangrijk gevonden worden. Deze thema’s worden verder uitgewerkt in kleine groepjes zoals bijvoorbeeld dag van de leerkracht, verkeer en veiligheid, vormingsavonden, ontmoetingsactiviteiten, jaarlijkse quiz.…

KLASAFGEVAARDIGDEN

Als ouderraad willen we de school helpen in haar netwerking rond communicatie. Door de werking met klasafgevaardigden is er een aanspreekpunt waardoor we dit netwerk voor elke klas trekken en onderhouden. De klasafgevaardigde is met andere woorden de spreekbuis tussen ouderraad/school en alle ouders van de klas en dit in beide richtingen. Op die manier willen we de betrokkenheid levendig houden waarbij samen kan worden ingespeeld op de specifieke behoeften per leerjaar.

HULP

Ondersteunen van activiteiten of taken van of voor de school. Hierbij kan de klasverantwoordelijke initiatief nemen om andere ouders te sensibiliseren voor: helpende handen bij evenementen, assisteren en vervoer van leerlingen bij uitstapjes, enz.

OPBRENGSTEN

Bijdragen of zelf organiseren van evenementen zoals de quiz, koekjesverkoop,…

De opbrengst van deze activiteiten wordt integraal aangewend voor schoolprojecten.
Je kan ons aanspreken, mailen om je mening, vragen, bekommernissen kenbaar te maken.

email: ouderraad.spsdw@gmail.com

Kernteam ouderraad 2023-2024

Voorzitter
  Andres Vermeire

Ondervoorzitter
Annelies Vermeersch

Penningmeester
Laurence Buyse

Secretaris
Sarah Masschelein

Klasverantwoordelijke

Nest 1/Zonnen/Wolken
Sarah Masschelein

Nest 2/Zonnen/Wolken

Anna Sukach

Nest 3/Manen

Jacqueline Geyssens

Nest4/Kleine Beren

Liesbeth Pollenfliet/Heidi Pollefeyt

Nest 5/Grote Beren

Annelies Vermeersch/Sarah Masschelein

Nest 6/Raketten

Charlotte

Nest 7/Ufo’s

Karen Verniers/Andres Vermeire

Nest 8/Mars

Charlotte Rogge

Nest 9/Saturnus

Joost Mangeleer/An Truyens

Nest 10/Aarde
Stephanie Biot/Annelies Vermeersch

Andere

Steven Lannoo/Laurence Buyse/Katrien Thomaes/Virginie De Nolf/Wim Depoorter

Gemachtigd opzichters

Verantwoordelijke
Virginie De Nolf

Ouders

Virginie De Nolf

Andres Vermeire

Gilbert Vermeersch

Katrien Van Bever

Mieke Thijsen

An Demedts

 

School

Wim Depoorter

Mieke Debosschere