Visie

Ons opvoedingsproject ‘Het begon met een zandbak’ geeft weer hoe we als school van de Broeders van Liefde ons onderwijs en de opvoeding van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd willen aanpakken. In de brochure, die je bij inschrijving krijgt, kan je de belangrijkste elementen en principes terugvinden.
De goedkeuring en erkenning van ons opvoedingsproject is een noodzakelijke stap in de inschrijvingsprocedure van je kind in onze school.

Hieronder vind je de belangrijkste elementen uit het opvoedingsproject.

 

Hoop

kansen geven: voorbereiden om voor de beste keuze te gaan
zaken aanreiken waarmee kinderen een kwalitatieve toekomst kunnen opbouwen

Geloof

katholieke dialoogschool: kennismaken met figuur van Jezus, open staan voor andere godsdiensten
open staan voor de ander in een wereld van diversiteit en pluraliteit
leren geloven in hun eigen toekomst en een goede wereld voor iedereen

Liefde

om elk kind geven, elk kind is uniek, elk kind verdient optimale kansen
zorg op maat: leermoeilijkheden overwinnen, uitdagingen aangaan

Mensbeeld

Aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind :
Hoofd: intellectuele ontwikkeling
Hart: socio-emotionele ontwikkeling
Handen: fysieke ontwikkeling

Wil je de volledige versie van het opvoedingsproject lezen?
Surf dan naar www.broedersvanliefde.be/het-opvoedingsproject.

Kernopdrachten

Kwalificeren:
Voorbereiden op middelbaar onderwijs – hoger onderwijs – arbeidsmarkt – maatschappij
Aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes

Talenten zoeken en ontwikkelen:
Kansen geven aan kinderen om te laten zien wat ze kunnen
Taak van de school: kinderen coachen in hun ontwikkeling

Betrokkenheid versterken:
Bouwen aan een duurzame relatie met de leerling
Welbevinden optimaliseren
Bouwen aan een goede werk- en leefgemeenschap

Leervermogen optimaliseren:
Begeleiding bieden bij leermoeilijkheden
Hindernissen detecteren – beïnvloeden om leervermogen van de kinderen te optimaliseren – samen met andere zorgpartners