Voor de kinderen die ’s middags op school blijven zijn er 2 mogelijkheden:

  • warme maaltijd (soep – aardappelen – groenten – vlees – water – dessert)
  • lunchpakket meebrengen, drank nemen op school

Occasioneel blijven eten is mogelijk voor lunchpakket mits ’s morgens te verwittigen via de nestleerkracht of het heen- en weerschriftje.

Als vergoeding voor de middagprestatie van het personeel wordt per kind dat op school blijft eten een vaste vergoeding aangerekend via de schoolrekening.

Tijdens het gebruik van de maaltijd in de eetzaal volgen de kinderen de instructies van de leerkrachten op. Er wordt gestreefd naar een rustige en hygiënische omgeving waarin de kinderen bijdragen tot de netheid van de eetzaal. Het aankweken van gezonde eetgewoonten en het bijbrengen van beleefde tafelmanieren staan daarbij centraal.

Op school wordt soep en/of plat water aangeboden aan wie over de middag blijft eten. Zowel voor lunchpakket als warme maaltijd.

Wij dringen erop aan uw kinderen geen snoep mee te geven naar school. Geef liever de voorkeur aan vers fruit of een droge koek, bij voorkeur in een genaamtekend doosje. Niet voor donderdag- en vrijdagnamiddag daar er dan geen pauze is. Wie in de opvang blijft mag een stuk fruit of koek meebrengen, bij voorkeur in een genaamtekend doosje.

Frisdrank op school is verboden. Voor de pauzes brengen de kinderen water mee van thuis. Dit liefst in herbruikbare, genaamtekende flessen.