Visie

Door huiswerk samen aan te pakken maken we het zinvoller en proberen we huiswerkproblemen vroegtijdig op te sporen of te voorkomen.
Doorheen de lagere school willen we werken aan een geleidelijke overgang tussen de verschillende leerjaren waarbij de leerlingen zelfstandiger worden.
Een duidelijke communicatie tussen school en ouders is hierbij belangrijk.

Wat verstaan we onder huiswerk?

Onder huiswerk verstaan we alle leeractiviteiten die leerlingen buiten de les zelfstandig verrichten. Dit kan herhalen of inoefenen van leerstof zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen taken en lessen. Het inoefenen van vaardigheden kan hier ook aan bod komen.

Een voorbereiding maken, een studieplanning opmaken …, kan ook een deel van het huiswerk zijn. Eenzelfde inspanning is voor elk kind belangrijk. Daarom krijgen niet alle kinderen dezelfde taak of les mee. Succeservaringen zijn immers belangrijk voor het kind.

Huistaken krijgen niet altijd een cijfer maar vragen wel enige vorm van feedback door de leerkracht. Huiswerk is naast tal van andere zaken een brug tussen school en de ouders.

laptops
IMG_20190523_132343

Waarom geven we huiswerk?

Huiswerk helpt de kinderen bij het vormen van een leerhouding en het vormen van attitudes. Kinderen leren plannen, doorzetten, zich aan afspraken houden, verantwoordelijkheid opnemen, aandacht hebben voor orde en netheid, initiatief nemen, (zichzelf) controleren, doen aan zelfevaluatie, …

Huiswerk biedt kinderen extra kansen tot het ontwikkelen van zelfstandigheid. Kinderen leren zelfvertrouwen hebben, doen succeservaringen op, leren experimenteren, krijgen kansen om op te zoeken, leren omgaan met moderne media, doet kinderen groeien naar zelfdiscipline, kinderen kunnen creatief zijn, …

Huiswerk biedt extra kansen tot inoefenen en verder automatiseren van leerstof. Huiswerk legt de brug tussen school en ouders waardoor ouders een kijk krijgen op wat in de klas gebeurt.